Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Tunus Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

İdari Para Cezası Uygulaması , 07.01.2010

                                                                                                    7  Ocak  2010

 

TÜRK   VATANDAŞLARININ  DİKKATİNE

 

20.04.2009  tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı  Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 68. Maddesiyle nüfus olaylarını  bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış (60) gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere ve söz konusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurtdışında dış temsilciliklerde görevli memurlara “İdari Para Cezası” uygulanmaktadır. Kanunda “yurtdışında verilen idari para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir” denmektedir.

 

Bu çerçevede, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası miktarları aşağıda sunulmuştur:

 

-Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 63 Türk Lirası,

- Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu görevlileri için 30 Türk Lirası,

-Adres bildiriminde zamanında bulunmayan kişiler için 329 Türk Lirası ,

-Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 660 Türk Lirası.

 

Söz konusu  miktarlar, Tunus Dinarına göre Merkez Bankasının günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak, vatandaşlarımızdan tahsil edilecektir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.