Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Tunus Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün Güncelleştirilmesi , 11.06.2010


Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12.09.2010 tarihinde halkoylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’nin örneği ektedir.

Saygıyla duyurulur.
 

İlgili Dosyalar :

- 2wpigi45nifpae3g3tpito55genelge