Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Tunus Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gümrük Kapılarında Oy Verme Işlemi-1 , 17.06.2010

12.09.2010 tarihinde yapılacak Anayasa değişikliklerinin halkoylamasına sunulmasında gümrük kapılarında görev yapacak gümrük kapısı ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileriyle gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine ilişkin Genelge’nin örneği, ekte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.