Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Tunus Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

1111 Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklik , 17.02.2011

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa “Geçici 43’üncü Madde” olarak dercedilmiş ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Kanun değişikliği ile bilgilere http://www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm

 

internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.