Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Tunus Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Japonya'nın Biyometrik Pasaport Uygulaması , 03.03.2011

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün  (ICAO) üye ülkelerce 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yalnızca makinada okunabilir pasaport tanzim edilmesine ilişkin tavsiye kararına atıfla Japonya’nın, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren sınırlarında ek önlemler alacağı belirtilmiştir. 

 

Bu çerçevede eski tip diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar Japonya’nın sınır kapılarında daha dikkatli incelemelere tabi tutulacak ve inceleme sonucunda durumları uygun görülmeyenlerin geri gönderilebilmeleri ihtimal dahilinde bulunduğundan, anılan pasaport hamili vatandaşlarımızın sınırdan sorunsuz geçebilmelerini teminen Japon Temsilciliklerinden vize almalarında yarar görülmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.