Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Tunus Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye-Tunus Kültürel İlişkileri, 19.02.2016

Tunus'ta 300 yılı aşkın süre devam eden Osmanlı mevcudiyeti bu ülke halkında Türkiye'ye duyulan yakınlığın kaynağını oluşturmaktadır. 1854-1856 tarihli Kırım Savaşı sırasında Tunus'dan
gelen 14 bin askerin Osmanlı saflarında yeraldığı Tunus kaynaklarınca sık sık
dile getirilen tarihi bir olay teşkil etmektedir.

Osmanlı kültür ve medeniyetinin eserlerinin özellikle Tunus mimarisi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu bağlamda, ülkede Osmanlılardan kalma çok sayıda kale, cami, kışla, kapalı çarşı, türbe gibi mimari eser bulunmaktadır.

Günümüzde Türk dili, sanatı, müziği ve genelde kültürüne karşı büyük bir ilgi bulunmaktadır. Tunus halkı özellikle klasik Türk müziği, geleneksel kıyafetler, hat sanatı, sema ve mehter gösterileri gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlere yoğun ilgi göstermektedir.

Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ilişkiler 25 Şubat 1964 tarihli Kültür Anlaşması temelinde yürütülmektedir. Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2012-2013-2014 Yılları için Kültür Değişim Programı 17 Nisan 2012 tarihinde imzalanmıştır.

Ayrıca iki ülke arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma 25 Aralık 2012 tarihinde imzalanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın (Başbakanlığı döneminde) 5-6 Haziran 2013 tarihlerinde Tunus'u ziyaretleri sırasında 24 kardeş şehir protokolü imzalanmıştır.

Tunus’ta, Manouba Üniversitesi'nde bir okutmanımız tarafından seçmeli Türkçe dersleri verilmektedir. Ayrıca, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle Türkçe Tunus'taki bazı liselerde seçmeli ders olarak müfredata dahil edilmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 14 öğretmenimiz Tunus'un farklı şehirlerinde Tunus Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde seçmeli Türkçe dersleri vermektedir.